Mind the gap

Mind the gap – Computer Science in the Real World

Toen ik bovenstaand filmpje zag realiseerde ik me na de eerste minuten dat we veel meer moeten doen met de nieuwste computer technologie in de wereld van engineering (industriële automatisering in het bijzonder natuurlijk ;-)). Dat zou een manier kunnen zijn om jongeren meer te interesseren in ons vak… Hoe, dat weet ik nog niet, maar dat het een trekker kan zijn is voor mij evident.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
This entry was posted in industriële automatisering, onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *