Onderweg in de regio Uden/Veghel

Eergisteren stond er een oproep in het Brabants Dagblad: “Wij zijn op zoek naar mensen die de problemen aan den lijve ondervinden en hun ervaringen willen delen met de lezers van de krant.”. Het herinnerde er mij weer aan dat ik ook iets over mijn ‘reiservaringen’ (Veghel-‘s-Hertogenbosch) op dit blog wilde schrijven.

Laat ik maar beginnen met een informatiebijkomst van oktober 2009, mijn eerste ervaring met de plannen voor een HOV voor Noordoost Brabant.  Er zou sprake zijn van “quick wins”… Er werden plannen gepresenteerd met kleurige plattegronden en lijntjes en mannen in mooie pakken om over dit probleem te praten (zij stappen vervolgens in hun lease auto’s en rijden naar een volgende bestemming). Ik was nog nooit naar zo’n voorlichtingbijeenkomst geweest (20 oktober 2009 met Marga van Praag in de Blauwe Kei). Ik zag daar gemeenteraadsleden die niet eens wisten hoe het reizen met het OV in elkaar zat tegenwoordig en mensen die zeiden dat de bedrijven van het industrieterrein het probleem van de bereikbaarheid van het industrieterrein wel zouden oplossen samen met de overheid (dit probleem speelt al jaren…vroeger waren er haltes midden op het industrieterrein de Dubbelen, bij industrieterrein de Amert komt al helemaal geen bus in de buurt, ter informatie: er werken meer mensen in Veghel dan er er werkende mensen wonen!!). Als klap op de vuurpijl stond ik bij de borrel naast een groepje mensen (gestoken in die mooie pakken) die lachten om de volgende opmerking: “in het OV reis je met mensen waar je liever niet naast zit, naar plekken waar je helemaal niet moet zijn”. Er was op die avond sprake van ‘Quick wins’, in mijn argeloosheid dacht ik dat het quick wins waren voor de reiziger, maar bij het lezen van dit document: http://www.hovnoordoostbrabant.nl/Q&A%20lijst.pdf werd het mij duidelijk dat daar geen sprake van was. Nog minder op/uitstapplaatsen, in/uitstappen kost natuurlijk rijtijd, maar de reistijd (en daar lijkt het me om begonnen) wordt wel langer, kortom een mooie bureaucratische oplossing die op papier perfect is. Zeker als je bedenkt dat de beleidsmakers niet eens weten waar de reizigers naar toe gaan. In dit beleidsdocument: http://www.hovnoordoostbrabant.nl/docs/Tracebepaling%20HOV%20NOB%20versie%204%20def.pdf heeft men nauwkeurig in kaart gebracht hoeveel inwoners men wil ‘ontsluiten’, maar onderzoeken gemakshalve maar niet waar die inwoners dan naar toe willen (in de meeste gevallen naar school of hun werk, wat jammergenoeg niet in kaart is gebracht! (Men vind het “aannemelijk dat de reisdoelen in de steden is gelegen” bladzijde 9 – zeker nooit gekeken wie er met de bus meegaan: studenten, studenten, studenten en enkele OV-diehards??).

Het stoorde mij namelijk dat lijn 160 nog steeds over het ‘Heetmanplein’ rijdt, terwijl de toekomstvisie  al een enorme verbetering zou geven om nu al het nieuwe tracé te gebruiken (pag 47, variant 3 waar men vergeet te melden waarom die variant zo aantrekkelijk is: 80% van de reizigers = studenten, moeten namelijk bij hun opleiding zijn die precies op dat tracé ligt (Koning Willem 1 College, HAS, STOAS, Avans, en nogmaals Koning Willem 1 College, elke dag een lange stoet van studenten die nog 10 minuten of een kwartiertje moeten lopen, of is het bewust, in het kader van het overgewicht bij jongeren…;-)).

Nog een ergernisje voordat ik deze blog afsluit.  Ik zag laatst een documentaire over het fietsenprobleem bij de stations…er komen daar steeds meer fietsen, hoe komt dat toch?? Misschien omdat het OV niet komt waar de mensen moeten zijn en men dus de laatste stukken met de fiets gaat afleggen. 10..15 jaar geleden reden er meer bussen en stonden er minder fietsen op het Bolkenplein in Veghel, nu rijden er minder bussen en staan er meer fietsen, het zou kunnen zijn dat er een relatie is…ik las pas in de krant dat de gemeente van plan is om iets te gaan doen aan dat fietsenprobleem, ik ben alleen bang dat het symptoom bestrijding is…

Hier laat ik het maar even bij, voordat ik bestempeld wordt als zeurpiet…maar misschien is dat ook al te laat.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
This entry was posted in muziek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *